Psykodynamisk

Har du brug for at forstå sig selv, og de måder du bevidst som ubevidst opfører dig på, for at få en bedre fornemmelse af dig selv som et Jeg, så er den PsykoDynamiske metode, den måde vi skal arbejde på.

Med denne metode kan vi søge og finde, og dermed forløse de indre psykiske årsager, der kan gøre det svært for dig at sige Nej til andre, vi kan forløse og dermed styrke din fornemmelsen af at være et Jeg, så du får mere tillid til dig selv samt føler dig mere værdifuld ift. dig selv og andre.
Således finder vi sammen årsagen, og forandrer den. Finder nøjagtig den årsag der kan gøre dig utilfreds med dig selv, en årsag der kan give dig angst og undertiden også depressioner eller ‘bare’ gøre det svært at være sammen med andre mennesker.

En af de vigtigste teorier hertil er Tilknytningsteorien, som ser på hvordan vi knytter os trygt an til andre mennesker, med tillid, – eller om vi gør det med utryghed og nedsat tillid, om vi føler os mindre egnet, mindre værd eller usikre på os selv og på den vi elsker.
Dette kan skabe situationer man ønsker at undgå eller forandre til noget mere konstruktivt, og det er her vi, som psykologer, kommer ind i billedet, da vi kan forløse din utrygge eller ambivalente måde at knytte dig til den du elsker.

Psykodynamisk
Vestre Gade 6H, 1. sal
2605 Brøndby
Danmark
Tlf: 3029 7676