Psykolog Gaby Brosius

Gaby Brosius

Cand.psych.

Tlf.: 22 83 08 74
gaby.brosius@live.com

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet med speciale i klinisk psykologi. I foråret 2017 har jeg som stud.psych. gennemført mit praktikum ved PsykologHuset og har været tilknyttet klinikken lige siden. Her har jeg fået god praksis erfaring med psykologiske udviklingsforløb, terapi af psykiske lidelser, herunder bl.a. angstlidelser og depression.

Alt efter aktuelle problematikker inddrager jeg metoder fra forskellige psykologiske retninger i sessionen, herunder kognitiv terapi.
Grundlæggende har jeg en psykodynamisk psykoterapi forståelse. Jeg arbejder støttende, anerkende og dynamisk, har fokus på en stærk arbejdsalliance, ressourcer, udvikling og målsætning, i empatisk, trygge, relationelle rammer.

Gennem mit studie har jeg indgående beskæftiget mig med, begreberne emotion, anerkendelse og relation, samt psykodynamisk/psykoanalytisk teori og praksis. Desuden har jeg med valgfagene Post Traumatisk Stress Disorder (PTSD) og Feedback Informed Treetment (FIT) yderligere styrket mine terapeutiske kompetencer. I mit kandidatspeciale har jeg, under inddragelse af bl.a. tilknytningsteorien, undersøgt Alexitymi på et psykodynamisk grundlag. Alexitymi er kendetegnet ved at klienten tænker meget konkret og oftest har en mangel på fantasi. Samtidigt med at klienten har svært ved, at identificere følelser, at skelne mellem forskellige følelser og kropslige fornemmelser af følelsesmæssig ophidselse, samt at beskrive sine følelser til andre mennesker. Teoretiske færdigheder som jeg anvender i mit arbejde her i klinikken.

Psykoterapi på et psykodynamisk grundlag kendetegnes overordnet ved vigtigheden af det ubevidste, de første leveår og deres indflydelse på den voksne personlighed. Ydermere menneskers tilbøjelighed til at gentage tidligere indlærte/udviklede relationelle mønstre, herunder forsvarsoperationer, i aktuelle situationer, samt at disse gentagelser udgør en væsentlig kilde til opretholdelse af lidelser.

Psykodynamisk psykoterapi udmærker sig gennem en væsentlig adskillelse fra fx kognitiv terapi ved de antagelser som ligger bagved terapeutens handlinger. Centralt blandt disse basale antagelser er betydningen af det ubevidste. Overbevisningen om at menneske er langt fra så rationel og fornuftsstyret og at mange af vores motiver er helt eller delvis uden for vores bevidsthed. Desuden anses handlinger og udsagn for meningsfulde og medfører en interesse for at forstå menneskers udtryk med en vedholdende refleksiv tilgang. Endvidere respekten for klientens autonomi og evne til at kunne lede vejen, samt den antagelse om, at kende sig selv godt har omfattende positiv virkning ligesom ærlighed og autenticitet er afgørende for psykisk sundhed. Terapeuten frigøres for en kategoriserende tænkemåde og åbner for en individualiserende måde at tænke på.

 

Psykolog Gaby Brosius
Vestre Gade 6H, 1. sal
2605 Brøndby
Danmark
Tlf: 3029 7676