Vi tilbyder

 

Individuel samtale

Individuel samtale er den oftest anvendte metode til psykologisk behandling af diverse psykologiske lidelser eller udfordringer, vi som mennesker oplever.

Styrken ved denne metode er, at man i relationen med terapeuten, efterlader et ‘aftryk’ af sig selv, – dvs. sin måde at være social på, sine mønstre i samværet, sine følelsesmæssige reaktioner når samtalen bliver mere sårbar, undgår man nærhed, griner man følelsen væk så man kun sjældent mærker egne følelser, vender man følelsen til en tanke eller …

Dette ‘aftryk’ vil jeg som terapeut anvende som grundlaget for vores relation, og ved at få fokus på det uhensigtsmæssige i ‘aftrykket’, i lokalet med mig som terapeut, kan du som klient arbejde med de relationer du har udenfor det kliniske lokale, – dine nærmeste. Og dermed forbedre din relation til dem der er vigtigst for dig.

Der er mange begreber at sætte på dette arbejde, og mange teorier, men den vigtigst er måske Bowlby’s teorier om Tilknytning, og Tilknytningsvanskeligheder og Tilknytningsforstyrrelser.

Psykologer ‘tænker’ jo oftest at de vanskeligheder vi har i nu’et, har vi indlært i fortiden, ift. vores forældre. Og dette skal undersøges og forstås, men det betyder ikke, at vi skal arbejde og forblive i fortiden, – da livet jo leves i nu’et. Således er nu’et og de aktuelle relationer til vores nærmeste i nutiden vigtigere.

 

Henvisning fra lægen

Rene modtager henvisninger du har fået gennem din egen praktiserende læge, og er således ‘sygesikringspsykolog’.

Du har gennem sygesikringen således modtaget ret til 12 sessioner. Sygesikringen betaler en del af taksten, og du skal selv betale 390 kr. for første session, og 325 kr. for de 11 efterfølgende sessioner.

 

Der er aktuelt 11 grunde til at man ved egen læge kan få henvisning til psykolog:

1. Røveri-, volds- og voldtægtsoffer

2. Trafik- og ulykkesofre

3. Pårørende til alvorligt psykisk syge mennesker

4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom

5.Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom

6. Pårørende ved dødsfald

7. Personer der har forsøgt selvmord

8. Kvinder, der har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.

9. Personer der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb

10. Personer med let til moderat depression som er fyldt 18 år på henvisningstidspunktet

11. Personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og er 18 til og med 38 år

 

Der kan højst ydes tilskud til 12 sessioner. Personer med depression eller angst kan genhenvises, således at der ydes tilskud op til 24 konsultationer.

 

Parterapi

Vi anvender ‘Kærlighedens Terapi’ som metode i samarbejdet med Jer som par.

Der kan være mange årsager til problematikker i et parforhold. Men den største og mest bagvedliggende er nok, at vi har en længsel som ikke bliver opfyldt, af den anden. Dette kan give skuffelse, irritation, vrede og opgivenhed, – og bebrejdelser.
En ‘negativ spiral’ som gennem parterapien kan vendes.

Dette sker gennem denne metode, hvor vi arbejder med at udtrykke egne følelser, forståelser og tanker, om os selv, og som i ‘Den Anerkendende Dialog’, bliver anerkendt af ‘den anden’.
I anerkendelsen føler man sig oftest set, og hørt af den man elsker, som den man er.
Og dette sker i en gensidighed, hvor begge parter bliver set og hørt, af den anden, uden at den ene er ‘problemet’.

Denne metode kaldes også Imago.

Vi tilbyder
Vestre Gade 6H, 1. sal
2605 Brøndby
Danmark
Tlf: 3029 7676