PrivatlivsPolitik og Datasikkerhed

Hvad er en privatlivspolitik?

En privatlivspolitik er et dokument, der gør klart hvilke persondata, jeg indsamler fra mine brugere; hvorfor, og hvordan jeg holder det fortroligt.

cookiebot.com

Hvad er definitionen på Persondata:

GDPR definerer persondata som “enhver oplysning der relaterer til en identificeret eller identificerbar fysisk person (“dataemne”); en identificerbar fysisk person er en, der kan identificeres direkte eller indirekte, særligt ved reference til en identifikation såsom et navn, et ID-nummer, lokalitetsdata, en online identifikation eller en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet for den fysiske person.”

cookiebot.com


Tillid er et udgangspunkt for den terapeutiske samtale. Og dette kan også indebære, at du ved hvorledes jeg forvalter dine personlige og dine følsomme oplysninger. Det er der nu retningslinjer for. GDPR. Og det er retningslinjer som jeg finder det vigtigt at oplyse dig om, at jeg tager alvorligt, så du tillidsfuldt kan oplyse mig om dine personlige og følsomme oplevelser.

Jeg videregiver ikke oplysninger uden at du ved hvad, hvorfor og til hvem. Og jeg involverer dig i alle skrivelser jeg måtte skulle sende til tredje partnere, således at du har læst dem og givet dit tilsagn inden de afsendes.

Jeg er jf. ’Psykologloven’ og ’Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser’ at betragte som dataansvarlig ift. behandlingen af dig. For at kunne yde en ansvarlig og faglig kompetent behandling af dig, er jeg forpligtet til at indsamle og opbevare personoplysninger om dig, bl.a. om dig baggrund, uddannelse, personnummer, ægteskabelig status mm.

I nedenstående beskriver jeg, hvorledes jeg anvender disse personoplysninger, hvorledes jeg holder disse fortrolige og i visse tilfælde videregiver personoplysninger.


I min anamnese indsamler jeg almindelige personoplysninger, såsom køn, navn, personnummer, adresse, uddannelse, ægteskabelig status, arbejde og arbejdssted, mobil nummer.

Derudover indsamler jeg også Person følsomme oplysninger omkring dit helbred, og det kan være om du tidligere har haft samme eller anden lidelse eks. stress, angst, depression o.l.

Disse person oplysninger giver du mig frivilligt, og du er ikke forpligtet hertil. Grunden til at jeg indsamler disse, er for at opnå et retvisende billede af dig ift. planlægning og gennemførelse af behandlingen af dig. Konsekvensen kan være, at jeg ikke kan behandle dig, såfremt jeg ikke modtager disse oplysninger.

Disse oplysninger kan anvendes til behandling af dig, ved udarbejdelse af attester, kommunikation med andre sundhedspersoner og til nationale datebaser. Du har som klient indsigtsret, dvs. adgang til egne oplysninger, og har til enhver tid ret til at få oplysning om, hvilke persondata der er om dig, og at få dem rettet, hvis de er forkerte. Du har også ret til at få persondata overført til anden psykolog, at trække et samtykke tilbage, og at få data slettet, når det kan ske i overensstemmelse med lovgivning.

I forbindelse med behandling kan det blive nødvendigt at indhente yderligere data eller at udveksle data. Dette vil kun finde sted efter forudgående samtykke. Oplysninger til forsikringsselskaber vil kun blive videregivet ved dit skriftlige samtykke. I de tilfælde der foreligger en pligt hertil, jf. gældende lovgivning, skal relevante oplysninger videregives til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Styrelsen for Patientsikkerhed og Psykolognævnet.

Der benyttes en række tredje parter til opbevaring og behandling af dine data i elektronisk form. Disse behandler udelukkende oplysninger på vegne af mig og må ikke anvende dem til egne formål. Persondata beskyttes i forhold til interne regler om datasikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter persondata mod at bliver tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko i form af diskrimination, ID tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil der så hurtigt som muligt ske underretning om sikkerhedsbruddet.

Jeg har pligt til at opbevarer de personoplysninger jeg, jf. ovenstående, har journaliseret, i minimum 5 år. Dette fremgår af journalføringsbekendtgørelsens § 15.

Har du spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger er du meget velkommen til at kontakte mig, gerne via sms, på mobil nummer 3029 7676.


Det juridiske grundlag for ovenstående er:

Jeg har pligt til at indsamle personoplysninger jf. ’Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser’.

Hver måned sendes der oplysninger til afregningskontoret i Regionen hvor der udveksles oplysninger, om fremmøde, til brug for den månedlige afregning. Dette sker efter reglerne i Overenskomst om Psykologhjælp af juli 2016.

Til brug for den almindelige patientbehandling håndteres almindelige personoplysninger udfra databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d). De følsomme personoplysninger håndteres udfra databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).

Ifølge databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a) skal du forinden give samtykke såfremt dine personoplysninger skal formidles til et givent forsikringsselskab.

Og så har du selvfølgelig ret til at indgive en klage til rette tilsynsmyndighed, såsom Datatilsynet.


 

Venligst

 

Psykolog Rene Sabransky

Vestre Gade 6, Bygn. H, 1. sal

2605 Brøndby

SMS til 3029 7676

CVR: 29578389

Redigeret senest: 27.06.2020

 

Cookies på psykologhusetibrondby.dk

Der forefindes cookies på hjemmesiden. Disse er fra Google Analytics, og anvendes primært til at måle hvorlænge og hvilke emner man søgte på hjemmesiden.

Disse indeholder ikke skadeligt indhold, og ønsker man at der ikke indsamles data, kan disse slettes efter besøg på hjemmesiden.

 

 

 

 

PrivatlivsPolitik og Datasikkerhed
Vestre Gade 6H, 1. sal
2605 Brøndby
Danmark
Tlf: 3029 7676