Gruppeterapi

Vi skelner mellem forskellige grupper som fx en aktivitets-, samværs/støtte-, psykoedukations-, fokus- eller en egentlig psykoterapeutisk e gruppe. Selvom der er tydelige forskelle mellem grupperne har alle en terapeutisk sigte og arbejder med de terapeutiske kræfter og samspilsmønstre, der opstår mellem gruppedeltagerne.

Det vil sige, at der er mange fælles terapeutiske og dynamiske faktorer i de forskellige grupper, som fx oplevelsen af gruppesammenhæng og fællesskabsfølelse samt social indlæring.

Denne form for terapi er velegnet til at øve det der er svært. Den hjælper deltageren til at blive mere opmærksom på hvordan følelser, holdninger og tankemønstre kan virke fremmende eller hæmmende for dit psykiske velbefindende, dit samvær og din kommunikation med andre mennesker. Vi fokuserer på de problemstillinger som opstår og processer som udspiller sig mens vi er i gruppen. Det tilstræbes at deltagerne har nogenlunde samme problemstillinger og forudsætninger.

Gruppeterapi er en intensiv psykoterapeutisk metode, hvor vi mødes regelmæssigt fx 1 gang om ugen, en fast eftermiddag/aften og tidspunkt med omkring 4-6 deltager. Er deltageren kendt i PsykologHuset er det ikke nødvendigt med en forsamtale, men til gengæld kan vi tage enkelte samtaler indimellem efter behov. Hvis deltageren ikke er kendt, vil der forud for gruppeterapien være nogle forsamtaler for at terapeuten kan lære deltageren at kende og vi i fællesskab kan vurdere om gruppeterapi er den passende behandlingsmetode.

Endvidere vil der være nogle retningslinjer når man deltager i et gruppeterapeutisk forløb. De fleste af dem udformer vi i fællesskab den første gang vi mødes. Andre, som fx betalingen for hele forløbet sker forud, det vil sige inden start af gruppeterapien. Se for pris og datoer under de enkelte gruppeforløb.

Har du spørgsmål er du velkommen til at skrive til gaby.brosius@live.com eller på          tlf. 22 83 08 74.

Vi starter snarrest muligt med en fokusgruppe om angst og depression.

Du er altid velkommen til at skrive for at høre nærmere til gaby.brosius@live.com eller tlf. 22 83 08 74.

Gruppeterapi
Vestre Gade 6H, 1. sal
2605 Brøndby
Danmark
Tlf: 3029 7676