Henvisning fra lægen

Rene Sabransky modtager henvisninger du har fået gennem din egen praktiserende læge, og er således ‘sygesikringspsykolog’.

Du har gennem sygesikringen således modtaget ret til 12 sessioner. Sygesikringen betaler en del af taksten, og du skal selv betale 410 kr. for første session, og 342 kr. for de 11 efterfølgende sessioner.

 

Der er aktuelt 11 grunde til at man ved egen læge kan få henvisning til psykolog:

1. Røveri-, volds- og voldtægtsoffer

2. Trafik- og ulykkesofre

3. Pårørende til alvorligt psykisk syge mennesker

4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom

5.Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom

6. Pårørende ved dødsfald

7. Personer der har forsøgt selvmord

8. Kvinder, der har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.

9. Personer der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb

10. Personer med let til moderat depression som er fyldt 18 år på henvisningstidspunktet
Dette er gratis for unge i alderen fra 18 til og med 21 år der henvises med depression (Se under Nyhed på forsiden)

11. Personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og som er fyldt 18 på henvisningstidspunktet.
Dette er gratis for unge i alderen fra 18 til og med 21 år der henvises med angst (Se under Nyhed på forsiden)

 

Der kan højst ydes tilskud til 12 sessioner. Personer med depression eller angst kan genhenvises, således at der ydes tilskud op til 24 konsultationer.

 

 

Henvisning fra lægen
Vestre Gade 6H, 1. sal
2605 Brøndby
Danmark
Tlf: 3029 7676